Inspiration badrum – Badkar Bubbelbad Badrumsbelysning Badrumsinredning Badrumsporslin Badrumstillbehör Bastu Ångbad Blandare Bänkskivor Dusch Golvvärme Handdukstorkar Kakel Natursten Mosaik Spabad Pooler
Hem » badkars » Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag

Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag

november 7th, 2016 Posted in badkars Tags:

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), och Macro International Aktiebolag, (”Macro”), har tecknat ett avtal där Svedbergs köper rörelsen av Macro. Genom förvärvet av Macro skapas Nordens ledande badrumsföretag inom badrumsmöbler och dusch.

Köpeskillingen är 185 Mkr och tillträdesdagen är den 1 december 2016. Affären är villkorad av att Svedbergs aktieägare godkänner affären på en extra bolagsstämma och av att Stena Adactum AB förvärvar 26 procent av aktierna i Svedbergs av Sune Svedberg.

Om extra bolagsstämma i Svedbergs den 30 november 2016 beslutar om att godkänna förvärv av Macros rörelse, har Sune Svedberg och Anna Svedberg anmält till valberedningen att de vill frånträda sina platser i styrelsen. Under ovanstående förutsättningar har valberedningen föreslagit att nyval till styrelsen ska ske av Anders Wassberg, VD och koncernchef Ballingslöv International och Martin Svalstedt, VD Stena Adactum AB, istället för Sune Svedberg och Anna Svedberg.

Bakgrund

Svedbergs har idag tecknat ett avtal om att förvärva rörelsen i Macro International AB som är ett dotterbolag till Ballingslöv International AB. Stena Adactum AB, som är moderbolag till Ballingslöv International AB, har för avsikt att förvärva 26 procent av aktierna i Svedbergs av Sune Svedberg. Båda affärerna är villkorade av varandra. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier i Svedbergs att omvandlas till B-aktier.

Macro, med säte i Laholm, är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschar. Macro säljer utöver duschar även badrumsmöbler, blandare och tillbehör. Macro har 56 anställda och finns huvudsakligen på de svenska och norska marknaderna. Omsättningen under 2015 uppgick till 165 Mkr med ett rörelseresultat (EBIT) om 14,2 Mkr (8,6%). Macro förväntas ha en fortsatt positiv utveckling och beräknas nå en lönsamhet i nivå med Svedbergs inom de närmsta åren.

Genom förvärvet av Macro skapas Nordens ledande badrumsföretag inom badrumsmöbler och dusch. Verksamheterna bedöms komplettera varandra både produkt- och marknadsmässigt.

Avtal om förvärv av Macros rörelse

Svedbergs förvärvar, via ett helägt dotterbolag, inkråmet i Macro och den preliminära köpeskillingen för rörelsen uppgår till 185 Mkr vilken baseras på rörelsens nettotillgångar per 30 juni 2016 exklusive finansiella koncerninterna skulder och fordringar, skattefordringar,
skatteskulder och likvida medel.

Köpeskilling om 170 Mkr erläggs på tillträdesdagen den 1 december 2016 och 15 Mkr erläggs 24 månader efter tillträdesdagen. Finansiering av förvärvet sker med banklån och med egna medel.

Vid förvärvet av Macro uppkommer skattemässigt avdragsgilla immateriella tillgångar om
ca 125 Mkr, vilka ger en positiv skatteeffekt om ca 27 Mkr i Svedbergskoncernen fördelat över de kommande fem åren. Fastigheten, som ingår i rörelsen, har av en extern värderingsman bedömts ha ett övervärde om ca 10 Mkr. Synergier i samband med förvärvet beräknas till minst 10 Mkr per år inom två år.

Övrigt

Enligt ett av styrelsen inhämtat uttalande från Aktiemarknadsnämnden utgör förvärvet av Macros rörelse en sådan transaktion som enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 kräver godkännande av bolagsstämma i Svedbergs. Förvärvet av Macros rörelse har därför villkorats av godkännande vid extra bolagsstämma i Svedbergs.

Styrelsen har inhämtat en s.k. ”Fairness Opinion” från KPMG som stödjer att förvärvet av Macros rörelse, ur ett finansiellt perspektiv är skäligt (fair) för Svedbergs aktieägare.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att en extra bolagsstämma i Svedbergs den 30 november 2016 beslutar att godkänna Svedbergs förvärv av Macros rörelse.

Pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman sker separat. Inför bolagsstämman kommer styrelsens redogörelse enligt AMN 2012:05 vilken även innefattar fullständigt förslag till beslut samt utlåtandet (fairness opinion) från KPMG att hållas tillgängliga för aktieägarna på sätt som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

Om extra bolagsstämma i Svedbergs, den 30 november 2016, beslutar om att godkänna förvärv av Macros rörelse, har Sune Svedberg och Anna Svedberg anmält till valberedningen att de vill frånträda sina platser i styrelsen. Under ovanstående förutsättningar har valberedningen föreslagit att nyval till styrelsen ska ske av Anders Wassberg, VD och koncernchef Ballingslöv International och Martin Svalstedt, VD Stena Adactum AB, istället för Sune Svedberg och Anna Svedberg.

Frågor kring förvärvet besvaras av:
Anders Ilstam, ordförande i Svedbergs, +46 706 307602
Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 533026

Dalstorp den 7 november 2016

Styrelsen[1]

[1] Det noteras särskilt att styrelseledamöterna Sune Svedberg och Anna Svedberg inte har deltagit i styrelsens beredning och beslut gällande förvärvet av rörelsen i Macro.

-->Länkpolare: SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen