Inspiration badrum – Badkar Bubbelbad Badrumsbelysning Badrumsinredning Badrumsporslin Badrumstillbehör Bastu Ångbad Blandare Bänkskivor Dusch Golvvärme Handdukstorkar Kakel Natursten Mosaik Spabad Pooler
Hem » badkar » Boendesituationen i Europa: Unga arbetslösa i Sverige bor kvar länge hos föräldrarna

Boendesituationen i Europa: Unga arbetslösa i Sverige bor kvar länge hos föräldrarna

maj 3rd, 2011 Posted in badkar Tags:

I de flesta nya EU-medlemsländer finns det många som bor trångt. En stor andel hushåll i östra Europa saknar också wc och bad i bostaden. I de flesta europeiska länder bor unga vuxna i åldern 18-34 år kvar längre hos sina föräldrar än i Sverige.

Trångboddheten i EU-länderna samt Norge och Island är ganska jämt fördelad mellan män och kvinnor. Individer med en inkomst under 60 procent av medianinkomsten bor på en mindre boyta än de som tjänar över medianinkomsten. Det visar statistik från Eurostat där data från samtliga 27 medlemsländer i EU samt Norge och Island ingår.

I diagrammet nedan redovisas andelen trångbodda i hela befolkningen för respektive land samt ett genomsnitt för de 27 EU-länderna. En tydlig skiljelinje finns när det gäller trångboddhet mellan länderna i östra och västra Europa. I de östeuropeiska länderna är antalet rum per person relativt litet i jämförelse med hur det ser ut bland länderna i västra Europa. I Sverige är andelen trångbodda mindre än i de flesta andra länder även om ett par länder, däribland de övriga nordiska länderna, uppvisar en ännu lägre grad av trångboddhet.

Trångbodda i hela befolkningen bland EU-länderna samt Norge och Island. År 2009. Procent.

Bearbetning av data från Eurostat

I vilken utsträckning unga vuxna i åldern 18-34 år bor kvar hos sina föräldrar varierar mellan de 29 länder som ingår i studien. En gemensam nämnare för länderna tycks vara att män, studenter i åldern 18-24 år, samt individer som inte funnit en partner, bor kvar relativt länge i föräldrahemmet. Däremot tycks arbetslöshet inte vara någon faktor som i större utsträckning bidrar till att unga vuxna väljer att bo med sina föräldrar. Sverige skiljer sig dock i detta avseende genom att arbetslöshet är relativt vanligt förekommande bland de som inte flyttat till en egen bostad. Såväl i östra som södra Europa bor unga vuxna i relativt stor utsträckning kvar i föräldrahemmet jämfört med unga vuxna i andra delar av Europa. Unga vuxna i Sverige och övriga nordiska länder flyttar dock hemifrån relativt tidigt.

Andel kvarboende unga vuxna i åldern 18-34 år. År 2008, procent
För tabell se: http://www.scb.se/

Boendestandarden skiljer sig mellan östra och västra Europa genom att invånarna i de nya EU-medlemsländerna generellt sett har en lägre boendestandard. I dessa är också trångboddheten större än i de äldre
EU-länderna. Med lägre boendestandard menas bland annat att hushållen saknar wc och att man inte har tillgång till dusch eller badkar och kan ha problem med läckande tak i bostaden.

Inkomstnivån är betydligt lägre i de flesta nya EU-länder i Östeuropa jämfört med EU-genomsnittet. Det innebär att de jämförelser som görs i mångt och mycket handlar om jämförelser mellan relativt fattiga respektive rika länder. Det finns emellertid länder som uppvisar en inkomstnivå under genomsnittet men där befolkningen ändå har en boendestandard som är i paritet med eller rent av högre än i västra Europa. Framförallt gäller det Slovakien och Tjeckien.

Definitioner och förklaringar
Trångboddhet enligt norm 3
Norm 3 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler än en boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Sammanboende delar dock sovrum medan varje barn ska ha eget rum. Exempel: enligt norm 3 ska ett sammanboende 4-personershushåll ha minst 4 rum och kök för att inte vara trångbott (Boendeutredningen 1974).

Publikation
Rapporten Boendesituationen i Europa 2008-2009 med tillhörande tabeller finns publicerad på SCB:s webbplats.

Boendesituationen i Europa 2008-2009

Mer om statistiken
Eurostat: Income, Social Inclusion and Living Conditions


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Philip Andö
Tfn 08-506 944 23
E-post philip.ando@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

 

-->Länkpolare: SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen